สมัครสมาชิก www.thaiaidssociety.org* ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.thaiaidssociety.org เท่านั้น

* ถ้าท่านต้องการสมัครสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ให้ "คลิกที่นี่"

* อ่านวิธีลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ "ที่นี่"*
*
*
*
*
กรุณาใส่ข้อมูลใน (*) ให้ครบถ้วน.


กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนคลิกลงทะเบียน

* หลังจากคลิก "ลงทะเบียน" ด้านล่างนี้แล้ว ให้ท่านตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งจาก "สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย" โดยอีเมล์จะถูกส่งถึงท่านในทันที [หากท่านไม่ได้รับ ให้ท่านลองตรวจดูใน junk หรือ spam folder]

* ท่านจะต้องคลิกลิงก์ในอีเมล์ที่เราส่งให้เพื่อยืนยันตัวท่านก่อน จึงจะสิ้นสุดขั้นตอนของการลงทะเบียน หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าไป login ใช้งานได้

* ถ้าทางเว็บไซต์ตรวจพบว่า ท่านไม่ได้ให้ชื่อจริง บัญชีของท่านจะถูกลบ โดยจะมีเมล์แจ้งไปบอกในภายหลังถ้าท่านมีปัญหาในขั้นตอนการลงทะเบียน ให้ท่านอ่านคำแนะนำ "ที่นี่"
หรือ ติดต่อที่ thaiaidssociety@gmail.com