บทความสำหรับประชาชน

 

logo ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ (Undetectable = Untransmissable, U = U)
           โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  4 ส.ค. 60

logo ประเทศไทยยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี เอดส์จากแม่สู่ลูก
           โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, นพ.รัตนชัย เริ่มรวย, นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

logo ‘ตีตรา-แบ่งแยก’...ปัญหาท้าทาย‘ไทยสู้เอดส์’
           โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์, นพ.รัตนชัย เริ่มรวย

logo ถึงเวลาตรวจดื้อยาต้าน 'HIV' ก่อนเริ่มรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่
           โดย นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

logo รู้ก่อนตั้งครรภ์ 3Dเซ็กซ์วัยเรียน
           โดย นพพล สันติฤดี ข่าวสดฉบับวันที่ 22 ก.ย. 58

logo รังเกียจ 'เอดส์' ?
           โดย เดลินิวส์ฉบับวันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 58

logo เป็นเอดส์ หาหมอเท่านั้น
           โดย เดลินิวส์ฉบับวันเสาร์ที่ 20 ธ.ค. 57

logo ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีครอบครัวที่เป็นปกติได้ มีลูกได้อย่างมั่นใจ
           โดย เดลินิวส์ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 57

logo แพทย์เปิดข้อมูล ! คนไทยรายแรกรักษาเอดส์หาย
           โดย ทีมข่าวรายงานพิเศษ คมชัดลึก 4 ต.ค. 57

logo กรณีศึกษาโรคเอดส์ รู้เร็ว กินยาเร็วและนาน โอกาสหายขาดได้
           โดย คอลัมน์หมายเหตุประชาชน เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 2 ก.ย. 57

logo The man who survived HIV
           โดย Nanchanok Wongsamuth. Bangkok Post. August 31, 2014

logo “เซ็กส์ในวัยเรียน” แอนิเมชั่นสอนเด็กไทย
           โดย ศศิมา ดำรงสุกิจ คอลัมน์หมายเหตุประชาชน เดลินิวส์ฉบับวันพฤหัสที่ 13 ก.พ. 57

logo การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์......ป้องกันและรักษาได้
           โดย รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

logo ความรู้และแนวทางปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี
           โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล