วิดีโอ

 

"Condom" is broken! Let's pray...

Youtube Channel: Oppa Thuchy
วิทยากรรับเชิญ: ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

"รู้หรือไม่ เอชไอวี ไม่เท่ากับ เอดส์"

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
และ ดร.แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
ให้สัมภาษณ์และถ่ายทอดเรื่องราว

"ยาหยุดเอดส์"

ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ให้สัมภาษณ์ใน MAHIDOL CHANNEL
เผยแพร่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

"วิวัฒนาการรักษาโรคเอดส์"

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ให้สัมภาษณ์ในรายการ "พบหมอรามา" ช่วง Meet the Experts
ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"อยู่กับเอดส์"

รายการ "สามัญชนคนไทย" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"ความจริงที่(อ)ยากจะบอก"

มิวสิควิดีโอเพลง
ร้อง : เอิ้นขวัญ วรัญญา
คำร้อง ทำนอง : ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก
ผลิตโดย TNP+ , ACCESS และ ป่าใหญ่ ครีเอชั่น

"เอดส์...เป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนอยู่ร่วมกันได้"

โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

"หยุดความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี / โรคเอดส์หายได้"

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
ให้สัมภาษณ์ในรายการ ก่อนเป็นข่าว ทาง ช่อง 3SD
ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

"เอดส์รู้เร็วกินยาเร็วยืดอายุยืนยาว"

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
ให้สัมภาษณ์ในรายการ "เขย่าข่าวเที่ยง" ทาง "new)tv"
ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

"ก้าวแรก... รักษาเอดส์ ให้หายขาด?"

นพ.ประพันธ์ ภานุภาค และ พญ.จินตนาถ อนันต์วรณิชย์
(ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)
ให้สัมภาษณ์ในรายการ "เจาะข่าวเด่น"
ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

"เรียนรู้สู้โรค : เอชไอวี/เอดส์"

รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ให้สัมภาษณ์ในรายการ "เรียนรู้สู้โรค"
ออกอากาศเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รณรงค์ถุงยางอนามัยที่สยามสแควร์ ในวันเอดส์โลก

"รณรงค์ถุงยางอนามัยที่สยามสแควร์ ในวันเอดส์โลก"

รายการเพื่อนแก้ว เอดส์ในวัยรุ่น อย่าไว้ใจใคร อย่าเกรงใจกัน

"เอดส์ในเด็กวัยรุ่น"

รายการเพื่อนแก้ว

รายการ

"เกาะติดสถานการณ์โรคเอดส์ กับ นวัตกรรมทางการแพทย์"

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "หนี้แผ่นดิน"
ออกอากาศเมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รายการ

"เอดส์ รักษาไม่หาย จริงหรือ?"

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ และ คุณพรรณี อมรอิทธิกุล (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์)
ให้สัมภาษณ์ในรายการ "หนี้แผ่นดิน"
ออกอากาศเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายการเก็บตก

"คุณหมอเจ้าไอเดีย: นพ.มนูญ"

ออกอากาศในรายการ "เก็บตก" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550