รายการ "หนี้แผ่นดิน" ตอน "เกาะติดสถานการณ์โรคเอดส์ กับ นวัตกรรมทางการแพทย์"

ผู้ดำเนินรายการ :
คุณวารินทร์ สัจเดว

วิทยากร :
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ออกอากาศเมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554