รายการ "หนี้แผ่นดิน" ตอน "เอดส์ รักษาไม่หาย จริงหรือ?"

ผู้ดำเนินรายการ :
คุณวารินทร์ สัจเดว

วิทยากร :
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
คุณพรรณี อมรอิทธิกุล อาสาสมัครให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ออกอากาศเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554