โปสเตอร์

 
 
ซอนย่า คูลิ่ง: เพศสัมพันธ์ ที่ไม่มีการป้องกัน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ทำให้ป่วย หรือ ตาย ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์ ไม่แพร่กระจาย หากผู้ชาย ใช้ถุงยางทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ อย่าเชื่อใจใคร ดูจากภายนอก บอกไม่ได้ตรีชฎา มาลยาภรณ์ (น้องปอย): เพศสัมพันธ์ ที่ไม่มีการป้องกัน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ ทำให้ป่วย หรือ ตาย ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์ ไม่แพร่กระจาย หากผู้ชาย ใช้ถุงยางทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ อย่าเชื่อใจใคร ดูจากภายนอก บอกไม่ได้
ลลนา ก้องธรนินทร์: วัณโรค หายขาดได้ โรคเอดส์ รักษาได้ หากผู้ป่วย กินยาครบ ตามแพทย์สั่งสิรินยา บิชอพ น้องเลล่า
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2012 เวลา 01:44 น.)