หมายเหตุ หน้านี้เก็บไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ปัจจุบันนี้มีแนวทางเวชปฏิบัติเล่มใหม่แล้ว คลิกอ่านได้ที่นี่

Thai AIDS Society logoแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564

หมายเหตุ หน้านี้เก็บไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ปัจจุบันนี้มีแนวทางเวชปฏิบัติเล่มใหม่แล้ว คลิกอ่านได้ที่นี่