โครงการ พี่ให้...น้องได้เรียน

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย และ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาค ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีที่อยู่ในภาวะยากลำบากใน โครงการ พี่ให้...น้องได้เรียน

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ที่อยู่ในภาวะยากลำบากมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้รับการศึกษาและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมมือกันและประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสนับสนุนจากสังคม โดยการสร้างโอกาสในการบริจาคเงินทุน เพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

ท่านสามารถโอนเงินบริจากได้ที่ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 917-2-02472-2 ชื่อบัญชี โครงการพี่ให้น้องได้เรียน

เงินบริจาค สามารถทำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ และหากต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0-2716-6992 / มือถือ 09-4154-2369 / e-mail: thai_aids@hotmail.com


ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการฯ