อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 18"
18th HIV/AIDS Workshop 2019

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
ณ ห้องแมนดาริน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานครlogo หนังสือ เอกสาร และ แผ่นพับ

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 18

ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ

ดาวน์โหลด แผ่นพับ กำหนดการอบรม และ แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ: วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 09.30-10.30 น. หัวข้อเรื่อง Debate topic: U = U pros: เปลี่ยนวิทยากร จาก ศ.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล เป็น พท.นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ

 

logo หน่วยกิต

*การเก็บหน่วยกิตของพยาบาลในปีนี้ ทางผู้จัดการอบรมไม่สามารถขอหน่วยกิตให้กับพยาบาลได้ เนื่องจากทางสภาการพยาบาลแจ้งมีกฎใหม่ว่า วิทยากรในงานอบรมจะต้องเป็นอาจารย์พยาบาล 60% ขึ้นไป

*สำหรับจำนวนหน่วยกิตของแพทย์และเภสัชกรนั้น จะได้มีการแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

logo การลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
                (แผนที่)

 

  ค่าลงทะเบียน
   บุคคลทั่วไป
  - ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 = 3,000 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2562 = 3,500 บาท

   นักเรียนแพทย์ resident หรือ fellow (มีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน)
  - ภายใน 31 กรกฎาคม 2562 = 2,000 บาท
  - หลัง 31 กรกฎาคม 2562 = 2,500 บาท

  ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดย
  - โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 028-2-89005-4

 

* กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มลงทะเบียน ไปยังโทรสาร 0-2716-6923 หรือสแกนส่ง email: thai_aids@hotmail.com
* รับสมัครลงทะเบียนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด)
* ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่: คุณวรรณภา พัฒนาวิศิษฏ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
* สอบถามรายละเอียดได้ที่: โทรศัพท์ 0-2716-6922, มือถือ 08-5359-6092, โทรสาร 0-2716-6923, email thai_aids@hotmail.com