อยู่กับเอดส์

"อยู่กับเอดส์"
รายการ "สามัญชนคนไทย" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558