หยุดความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี / โรคเอดส์หายได้

"หยุดความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี / โรคเอดส์หายได้" ในรายการ ก่อนเป็นข่าว ทาง ช่อง 3SD
ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557