เอดส์รู้เร็วกินยาเร็วยืดอายุยืนยาว

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
ให้สัมภาษณ์ ในรายการ "เขย่าข่าวเที่ยง" ทาง "new)tv"
ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557