ก้าวแรก... รักษาเอดส์ ให้หายขาด?

นพ.ประพันธ์ ภานุภาค และ พญ.จินตนาถ อนันต์วรณิชย์ (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)
ให้สัมภาษณ์ ในรายการ "เจาะข่าวเด่น" ทาง "ช่อง 3"
ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556