หมายเหตุ หน้านี้เก็บไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ปัจจุบันนี้มีแนวทางเวชปฏิบัติเล่มใหม่ออกแล้ว โปรดคลิกอ่านได้ที่นี่

Thai AIDS Society logo แนวทาง การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

            แนวทาง การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553            

  Download แนวทาง การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 (ขนาด 33 MB)

  Download แนวทาง การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553 (ขนาด 7.6 MB)

(หนังสือ 480 หน้า) 

 

Thai AIDS Society logo Thai national HIV guidelines 2010 (Published in Asian Biomedicine Vol. 4 No. 4 August 2010)

           Download: Thai national guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents 2010Thai national guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents 2010
           Download: Thai national guidelines for the use of aniretroviral therapy in pediatric HIV infection in 2010Thai national guidelines for the use of antiretroviral therapy in pediatric HIV infection in 2010
           Download: Thai national guidelines for the prevention of mother to child transmission of HIV: March 2010Thai national guidelines for the prevention of mother-to-child transmission of HIV: March 2010