เอกสาร PDF

“เซ็กส์ในวัยเรียน”
แอนิเมชั่นสอนเด็กไทย

 

คอลัมน์หมายเหตุประชาชน
เดลินิวส์ฉบับวันพฤหัสที่ 13 ก.พ. 57
โดย ศศิมา ดำรงสุกิจ

 

 

ปัจจุบัน วัยรุ่นไทยรับเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามามาก มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี

อย่างเช่นการชื่นชมความเก่ง อยากทำตามศิลปินที่ชื่นชอบก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ส่วนเรื่องที่ไม่ควรทำตามอย่าง เช่น การอยู่กินอย่างเปิดเผย การมีเซ็กส์ก่อนแต่งงาน ซึ่งวัยรุ่นไทยหลายคนเลียนแบบโดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยเรา

ที่สำคัญ วัยรุ่นไทย ยังขาดความรู้เรื่องการมีเซ็กส์ที่ปลอดภัยและถูกต้อง ต่างกับเด็กฝรั่งมีการสอนเรื่องนี้กันตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ทำให้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เด็กฝรั่งชะลอการมีเซ็กส์ครั้งแรกออกไป

ส่วนบ้านเรา ผู้ใหญ่บางคนไม่เห็นด้วยกับการให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เพราะกลัวว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก นอกจากจะทำให้การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ในเด็กไทยช้าไปแล้ว การมีเซ็กส์ครั้งแรกของเด็กไทยก็ยังเร็วขึ้นด้วย

จากสถิติพบว่า ปัจจุบันวัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 10-19 ปี คลอดปีละ 130,000 คน ติดอันดับ 1 ของเอเชีย และติดอันดับ 2 ของโลก

ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2556 พบว่าจำนวนผู้หญิงที่ไปทำคลอดตามโรงพยาบาลต่างๆ มีคุณแม่อายุต่ำกว่า 18 ปี ในอัตราส่วนที่สูงถึง 54 คน ต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 15 คน ต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น

และจากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เมื่อปี2555 ยังพบด้วยว่า อัตราส่วนการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1 พันคนเท่ากับ 53.8 และกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปีทำแท้งร้อยละ 46.5 ขณะที่มีการทำคลอดในหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีเท่ากับ 3,725 ราย ตั้งครรภ์ซ้ำและคลอดอายุในกลุ่มผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีเท่ากับ 15,443 ราย

การตั้งครรภ์ในวัยเรียน นอกจากจะทำให้เสียโอกาสในการเรียน หมดอนาคต ยังอาจเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย อาทิ โรคเอดส์ ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เป็นต้น

วิธีการป้องกันไม่ให้มีเซ็กส์ก่อนวัยอันควร ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา หลีกเลี่ยงการอยู่สองต่อสองกับเพศตรงข้ามในที่ลับตาคน ผู้หญิงไม่ควรแต่งตัวโป๊เกินไป และต้องรู้จักปฏิเสธหากแฟนของมีเซ็กส์ด้วย ให้คิดถึงอนาคต คิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาให้มาก ๆ

สำหรับวิธีป้องกัน หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เมื่อถึงเวลาอันสมควร ผู้ชายควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพราะถุงยางอนามัยจะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ได้ถึง 90%

ส่วนผู้หญิง แม้จะมีถุงยางอนามัยสตรีที่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกับถุงยางอนามัยของผู้ชาย แต่ยังไม่เป็นที่นิยม

วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่นิยมมากที่สุด คือการรับประทานยาคุมกำเนิด เพราะนอกจากจะราคาถูกแล้ว ยังสามารถหาซื้อได้ง่าย ตามร้านขายยาทั่วไป

แค่เพียงรู้จักป้องกัน ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่ตามมาภายหลัง เรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ กล่าวว่า “สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น 3D เรื่อง เซ็กส์ในวัยเรียนขึ้นเพื่อสอนเด็กไทยตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไปให้มีความรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว หากมีเพศสัมพันธ์ ต้องทำอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อไม่ให้ตั้งครรภ์ และติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ในยูทูป โดยค้นหาคำว่า เซ็กส์ในวัยเรียน”

 


http://youtu.be/DxfN4HIEsqA