คุณหมอเจ้าไอเดีย : นพ.มนูญ

ออกอากาศในรายการ "เก็บตก"
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550