อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 12"
12th HIV/AIDS Workshop 2013

เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

 

logo เอกสารประกอบการอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
* ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ www.thaiaidssociety.org ก่อน โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ "ที่นี่" ; (วิธีลงทะเบียน)
* ถ้าท่านพบปัญหาในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบหรือยืนยันการลงทะเบียน กรุณาอ่านคำแนะนำ "ที่นี่"

 

logo หนังสือและแบบฟอร์มต่าง ๆ

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 12

ดาวน์โหลด หนังสือเรื่อง การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิทธิ

ดาวน์โหลด โปสเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียน และโปรแกรมการอบรม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียน

 

logo หน่วยกิตและประกาศนียบัตร

รหัสหลักสูตร สำหรับแพทย์ 1-03-201-1088/1308-232
- ได้รับหน่วยกิตวันละ 6.25 หน่วยกิต รวม 3 วัน ได้รับ 18.75 หน่วยกิต

รหัสหลักสูตร สำหรับพยาบาล 1-01-000-0000-3093
- ได้รับหน่วยกิต รวม 3 วัน ได้ 10 หน่วยกิต

รหัสหลักสูตร สำหรับเภสัชกร 2-000-CPE-999-1308-01
- 28 สิงหาคม 2556 ได้ 3.83 หน่วยกิต
- 29 สิงหาคม 2556 ได้ 4.48 หน่วยกิต
- 30 สิงหาคม 2556 ได้ 6.16 หน่วยกิต

* ผู้เข้าอบรมฯ จะต้องเซ็นชื่อเข้าอบรมทุกวันเพื่อเก็บหน่วยกิต วันไหนไม่มาจะไม่ได้รับหน่วยกิตคะแนนสำหรับวันนั้น
* สำหรับใบประกาศนียบัตร จะแจกให้กับผู้เข้าอบรม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 22:11 น.)