เวชศาสตร์ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
(Update Practical Management of STI & AIDS)

จัดโดย

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

และ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

logo ดาวน์โหลดเอกสาร
ตารางกำหนดการ
ใบสมัคร

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 22:06 น.)