สัมภาษณ์ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

 

               นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2550 - 2554)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
สัมภาษณ์ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2550 - 2554) ในวารสาร IDV ฉบับเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 11:58 น.)