สัมภาษณ์ ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล

 

               ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล
อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2548 - 2550)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554
ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2548 - 2550) ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV ฉบับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 11:44 น.)