สัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 

               ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2554 - 2556)
ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV
ฉบับ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555
ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล อดีตนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2554 - 2556) ให้สัมภาษณ์ในวารสาร IDV ฉบับ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 11:59 น.)