แผ่นพับ

 

รณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่าเชื่อใจใคร ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
อย่าเชื่อใจใคร ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2012 เวลา 08:15 น.)