ผู้หญิง, เด็ก, แม่สู่ลูก

logo Women, Children, and HIV

logo Global Coalition on Women and AIDS

logo Treatment of children living with HIV (World Health Organization)

logo Mother-to-child transmission of HIV (World Health Organization)

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 01 กันยายน 2012 เวลา 11:25 น.)