เกี่ยวกับสมาคมฯ

     ประวัติความเป็นมา

     คณะกรรมการบริหาร

     ทำเนียบนายกสมาคมฯ

     สมาชิกสมาคมฯ

    สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

    แนวทางเวชปฏิบัติ (ไทย / ต่างประเทศ)

    Antiretroviral drugs | ประกาศ

    ฐานข้อมูล | รวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

    บทความ | เอกสารประกอบการอบรม

    ประชุม/อบรม | หนังสือ

 

    ประกาศ

     ประชุม/อบรม

    - 20th HIV/AIDS Workshop 2021
       วีดิทัศน์และเอกสารประกอบ

    คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19

  สื่อประชาสัมพันธ์ โดย สมาคมฯ

     ภาพยนตร์สั้น

     โปสเตอร์ 

     แผ่นพับ

 

   สำหรับประชาชนและผู้ติดเชื้อ

      คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19

      โครงการ พี่ให้...น้องได้เรียน

      แบบสอบถามคุณภาพชีวิต

      วิดีทัศน์

      แจ้งเตือน

      บทความ

 

 

    

    สมาชิก

    เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ | ออกจากระบบ

    ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ | พบปัญหา? 

    สมัครสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2021 เวลา 21:19 น.)