เกี่ยวกับสมาคมฯ

     ประวัติความเป็นมา

     คณะกรรมการบริหาร

     ทำเนียบนายกสมาคมฯ

     สมาชิกสมาคมฯ

    สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

    แนวทางเวชปฏิบัติ (ไทย / ต่างประเทศ)

    Antiretroviral drugs | ประกาศ

    บทความ | เอกสารประกอบการอบรม

    ฐานข้อมูล | รวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

 

    ประกาศ

    Survey!

    - Provider: What do you think about treatment interruption for HIV cure?

    ประชุม/อบรม

    - 20th Bangkok International Symposium on HIV Medicine 2018

 

  สื่อประชาสัมพันธ์ โดย สมาคมฯ

     ภาพยนตร์สั้น

     โปสเตอร์ 

     แผ่นพับ

 

   สำหรับประชาชนและผู้ติดเชื้อ

   วิดีทัศน์

   แจ้งเตือน

   บทความ

 

 

    

    สมาชิก

    เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ | ออกจากระบบ

    ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ | พบปัญหา? 

    สมัครสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 22:25 น.)